Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
  • 01 Thủ tục hành chính phi địa giới
  • Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
  • Biển và hải đảo (TNMT)
  • Bồi thường Nhà nước (Tư Pháp)
  • Cán bộ, công chức, viên chức (Nội Vụ)
  • Cấp bản sao và trích lục (Tư pháp)
  • Cấp, quản lý CMND (Công an)
  • Chi trả các chế độ BHXH, BHTN
  • Chính sách thuế (TNMT)
  • Chứng thực (Tư pháp)
  • Công chức, Viên chức (Nội vụ)
  • Công thương (Công Thương)
  • Đăng ký Giao dịch đảm bảo
  • Đất đai (TNMT)
  • Đường bộ (GTVT)
  • Đường thủy nội địa (GTVT)
  • Giám định Y khoa
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
  • Giải quyết hưởng các chế độ BHXH
  • Hoạt động xây dựng (Xây dựng)
  • Hòa giải cơ sở (Tư pháp)
  • Hộ tịch (Tư pháp)
  • Karaoke, Vũ trường (VH, TT&DL)
  • Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động (LĐTBXH)
  • Lâm nghiệp (NN&PTNT)
  • Liên thông Ngoài Danh mục
  • LIÊN THÔNG NGOÀI DANH MỤC (XĂNG DẦU)
  • Lưu thông hàng hóa (Công Thương)
  • Môi trường (TNMT)
  • Người có công (LĐTBXH)
  • Nông nghiệp
  • Nông nghiệp (NN&PTNT)
  • Nuôi con nuôi (Tư pháp)
  • Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (TT&TT)
  • Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
  • Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
  • Quản lý công sản (Tài chính)
  • Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT (Công an)
  • Quy hoạch kiến trúc (Xây dựng)
  • Tài nguyên Nước (TNMT)
  • Thanh tra
  • Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (KH&ĐT)
  • Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (KH&ĐT)
  • Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã (KH&ĐT)
  • Thi đua, Khen thưởng (Nội vụ)
  • Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (BHXH))
  • Thủy lợi (NN&PTNT)
  • Thủy sản (NN&PTNT)
  • Thư viện (VHTTDL)
  • Tín ngưỡng tôn giáo (Nội vụ)
  • Tổ chức hành chính sự nghiệp (Nội vụ)
  • Tổ chức - Biên chế (Nội Vụ)
  • Trẻ em
  • Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL)
  • Việc làm (LĐTBXH)
  • Xuất bản, in và Phát hành (TT&TT)
  • TÌM THẤY 345 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    STT
    Tên thủ tục
    Xuất file
    1
    2
    3
    4
    Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    5
    Bố trí ổn định dân cư trong huyện
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    6
    Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    7
    Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    8
    Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    9
    Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    10
    Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

    TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2022
    TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2022
    SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
    Thủ tục mức độ 1 50
    Thủ tục mức độ 2 1180
    Thủ tục mức độ 3 2786
    Thủ tục mức độ 4 711
    SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Số người đang truy cập
    Tổng số lượt truy cập