Danh sách thủ tục hành chính

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Thủ tục
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Đơn vị sử dụng
UBND xã Thanh Tùng Huyện Đầm Dơi
Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 17 ngày (cắt giảm 5/22 ngày làm việc, tỷ lệ 22,72%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nộp hồ sơTỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
TTHC cung cấp DVCTT một phần 4328
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 747
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập